Reiser du langs flere strekninger? Velg den strekningen hvor største del av reisen foregår.